Home / Gallery

Gallery

ภาพกิจกรรมวันเด็ก 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์หนังสือได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการร่วมงานวันเด็ก ปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กๆและผู้ปกครองเป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลิน

Read More »

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560

เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา ศูนย์หนังสือได้ถือโอกาสนี้ตอบแทนความกรุณาของลูกค้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้มอบของที่ระลึกผลิตภัณ์แก้วน้ำ 2 ใบ แก่หน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังถือโอกาสประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก Collection ใหม่ของศูนย์หนังสือฯ อีกด้วย

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ในวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งผ่านพ้นไปด้วยดี ทางศูนย์หนังสือฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้นำชมบรรยากาศภายในร้าน และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแบรนด์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่คิดค้นโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

Read More »

บรรยากาศการออกบูธขายชุดนักศึกษา เทอม1/2560

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกิจกรรมต้องรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2560 โดยการออกบูธขายชุดนักศึกษา และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่ถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้นำของที่ระลึก Brand มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาจำหน่ายในวันนี้อีกด้วย ซึ่งสร้างบรรยากาศและได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1, นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก

Read More »

ออกบูธงานรับปริญญา 2559

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2558 ซึ่งทางศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมออกบูธจำหน่ายของที่ระลึกและของกิ๊ฟช๊อก เพื่อสร้างสีสันในวันนี้อีกด้วย โดยได้นำผลิตภัณฑ์ Brand ของมหาวิทยาลัยวางจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก  

Read More »
ปิดโหมดสีเทา