กำหนดการวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559

                   ตามที่  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา  2559  นั้น

                   ในการนี้  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเรศ   เลขที่   2   ตรอกนคร  ถนนมหาราชท่าพระจันทร์   กรุงเทพฯ  เพื่อที่จะมาให้บริการวัดตัว เช่า/ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่  บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา  2559      ในวันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม   2560     ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ โถงกลาง    ชั้นล่าง    อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   หรือ  สามารถวัดตัวชุดครุยด้วยตัวเองที่ร้านอมเรศในกรุงเทพฯ   นอกจากนี้ยังสามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง  WebSite (ร้านอมเรศ)  www.amaresstore.com,  หรือ   Email : amares_shop@hotmail.com  http://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown โทร. 081-682-6698   หรือ  080-994-5956 ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.  ค่าใช้จ่ายการเช่า / ตัด  ชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    

  • ราคาชุดครุยวิทยฐานะ(ราคารวมเข็มติดชุดครุย) ชำระเงินในวันวัดตัวดังนี้

ปริญญาตรี

–  ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว)

ชุดละ

420

บาท

 

–  ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่)

ชุดละ

690

บาท

 

–  ค่าตัดชุดครุย     

ชุดละ     

1,300

บาท

ปริญญาโท

–  ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว)

ชุดละ

550

บาท

 

–  ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่)

ชุดละ

810

บาท

 

–  ค่าตัดชุดครุย     

ชุดละ     

1,430

บาท

ปริญญาเอก

–  ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว)

ชุดละ

660

บาท

 

–  ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่)

ชุดละ

920

บาท

 

–  ค่าตัดชุดครุย     

ชุดละ     

1,560

บาท

* หากท่านต้องการซื้อถุงครุยเพิ่ม      (ค่าถุงครุย ใบละ                   100         บาท) *

  • ค่าใช้จ่ายในวันรับครุย

ค่าประกันชุดครุย (กรณีเช่าและตัดเช่าครุย)     ชุดละ                      1,000      บาท

      

2.  การวัดตัวชุดครุย

                1.  ร้านอมเรศจะมาให้บริการวัดตัว ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันจันทร์ที่ 22  พฤษภาคม   2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.  (วันเดียวเท่านั้น)

                2. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  สามารถวัดตัวชุดครุยที่ร้านอมเรศ กรุงเทพฯ ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร  45  วัน

                3.  นอกจากนี้  กรณีที่ไม่สะดวกมาวัดตัวด้วยตัวเองก็สามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง  Web Site  (ร้านอมเรศ)www.amaresstore.com,  หรือhttp://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown    หรือ Email : amares_shop@hotmail.com   โทร. 081-682-6698   หรือ  080-994-5956

                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์ 0-7567-3650  โทรสาร 0-7567-3652 ในเวลาราชการ  Web Site http://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th https://wubook.wu.ac.th/,  https://www.facebook.com/WUBOOKCENTER

                    และบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา  2559 ที่มีความประสงค์จะจองคิวแต่งหน้า-ทำผม สามารถจองคิวได้ในวันวัดตัว ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ โถงกลาง    ชั้นล่าง    อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


เอกสารแนบ
 

01-เอกสารแจ้ง-นศ.เรื่องตัดชุด59

 02-หนังสือแจ้งตัดชุดครุย-60

03-รายละเอียดจองคิวร้านแต่งหน้า-ทำผม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *