ติดต่อเรา

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University Book Center)

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์ 0-7567-3650-1        โทรสาร 0-7567-3652

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.   เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดบริการ

 

 

 


WU Souvenir Shop by WU Book Center

อาคารศูนย์บรรณสารฯ 

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์ 0-7567-3377      

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 -16.00 น.    เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดบริการ

 


WU Shop by WU Book Center

อาคารศูนย์อาหารกลางคืน

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์ 0-7567-3000 ต่อ 5172 

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ และ อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.    วันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ปิดบริการ


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

E-mail walailakbookcenter@gmail.com